Przykładowe wyroby specjalne produkowane przez
Fabrykę Śrub BISPOL S.A.