Przykładowe wyroby specjalne produkowane przez
Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe ASMET w Regułach